XXL Print - proces flappen

Het gebruik van grote XXL prints in mijn architectuurstudie beviel mij goed en ik gebruik ze daarom nog steeds. Nu niet voor een bouwtekening, maar voor de presentatie van mijn projectplannen, als overlegmiddel tijdens het werkproces en ter ondersteuning van mijn 'moodboard' sessies.

Ook mijn offertes met plan van aanpak presenteer ik op zo'n XXL Print. Dat maakt het tastbaar en prettiger voor toeschouwers om tot zich te nemen. Vooral omdat het een 'beeld' proces is, i.p.v. een tekst-rapport.

Door het proces te verbeelden en in een schetsflap aan te bieden, kan er nog met stift of post-its aanvullingen aangebracht worden. Het biedt voor mensen veelal een prettige informele 'schets-sfeer' en nodigt uit tot mee doen.

Daarnaast kan deze vorm een product op zichzelf zijn. Zoals een overzicht van werkzaamheden voor een afdeling , een folder of tijdens creatieve sessies.

Hiernaast ziet u:

- lange lijnen proces vernieuwing Haagse Markt;

- vragen t.b.v. twee samengaande geloofsgemeenschappen;

- werksessie ambtenaren gemeente Utrecht Noordwest (Rode Wouw);

- uitkomst werksessie gemeente Middelburg;

- werksessie t.b.v. medewerkers Rijnstad Arnhem.