Kerken Okkenbroek & Bathmen samen verder

Het is niet nieuw, dat kerken leeglopen en kampen met vergrijzing. Hoe zorg je voor 'jonge aanwas' en hoe behoud je een gezond toekomst-perspectief.

Vanuit de werkgroep 'Communicatie' van de geloofsgemeenschappen Okkenbroek & Bathmen kwam het verzoek bij mij "Aukje zou jij een communicatieplan willen schrijven?".

Toen ik de structuur van het schrijven van zo'n plan voorlegde, merkten we op dat er input nodig is vanuit de gemeenschap.

- bezinning en inhoud: op welke wijze?

- wat is ons karakater / wat is ons eigen beeld?

- gastvrijheid en openheid versterken?

- welke opdracht stellen we onszelf?

- hoe veelkleurig / veelzijdig zijn wij?

- en welke hiƫrarchie brengen we hierin aan?

In een moodboardsessie in de kerk te Bathmen, zijn vier werkgroepen met de vele vragen aan de slag gegaan. Welk beeld, welke kreet, welke kleur, geur etc. willen we uitstralen.

Het gezamenlijk zoeken, bespreken, voorleggen, presenteren en keuzes maken, levert een gemotiveerde club mensen met een palet van beelden op. Beide dominees deden enthousiast mee.

De opbrengsten van deze creatieve sessie zijn teruggekoppeld naar de werkgroep 'Communicatie'. Zowel de beeldenflap als de tekstflap zijn getoetst met de praktijk. Wat is haalbaar, waar kiezen we voor, wie gaat zich inzetten?

De bijeenkomst leverde ook energie op. Uit de groep kwam de wens met een directe actie te willen starten. Iets met een duidelijk thema dat leeft in de gemeenschap.

Het communicatieplan kan door de werkgroep zelf geschreven worden, nu de input voor handen is. Een bijzondere, actieve groep mensen met mooie idealen.