Binnenstadsmanagement Kampen

Kampen heeft een prachtig historisch karakter. Je stapt uit de trein, loopt de brug over en de grote schepen aan de kade verwelkomen je. Ik ken Kampen uit de tijd van de feestjes van de Kunstacademie die in de kazerne zat.

De binnenstad had nog al wat leegstand en de gemeente Kampen wilde dit graag aanpakken en tevens het winkelaanbod versterken. Het aantrekkelijker maken als vestigingsstad voor ondernemers, bestond onder andere in het onderzoek het kernwinkelgebied compacter te maken en om te bespreken of ondernemers met hun winkel wilden verhuizen, om zo de versnippering te verkleinen.

Om de Agenda van en voor de Stad vorm te geven, lag er eerst een organisatie opgave. Als Binnenstadsmanager Kampen heb ik geïnvesteerd in het relatienetwerk en de wens toe te werken naar een Binnenstad Management Kampen (BMK). De structuur waar gemeente, ondernemers en de organisaties een plek hadden. Deze basis en de vele gesprekken, hebben er toe geleid dat er meer wederzijds inzicht en vertrouwen is ontstaan tussen gemeente en ondernemers.

Na een grondige analyse ben ik aan de slag gegaan op de lagen: basis op orde, stimuleren ondernemersklimaat en adviseren op beleid en strategie. Door het instrument Ringen van invloed toe te passen, was het voor alle stakeholders helder wie er allemaal aan boord zijn en in welke invloedssfeer iedereen stond.

Op de flap hiernaast is te zien hoe in het organogram onder de Binnenstadsmanager, vier Werkgroepen volgens de Agenda voor de Stad hadden gevormd: Transformatie & Transitie, Vitaliteit & Levendigheid, Organiseren & Mobiliseren, Decor van de Stad. De Werkgroep Transformatie & Transitie was erg actief en bestond uit een gezelschap van een vastgoedeigenaar, makelaar, kunstenaar, communicatie specialist en beheerder van erfgoed.

Samen met de Stadsbeweging van de Provincie Overijssel en gemeente Kampen, het Stadscafe in Kampen gestalte gegeven. Dit kwam de zichtbaarheid van al het werk ten goede en zorgden de stadscheques ervoor, dat initiatiefnemers gestimuleerd en gewaardeerd werden. Het Stadsarrangement met de provincie Overijssel opgesteld met daarin opgenomen, de korte, middel en lange termijn visie.